Zora, een robot in hart en nieren

maandag 02 februari 2015
Door: Professor Dr.Tinie Kardol, General Manager bij Free University Brussel

Wooncentrum Vughterstede heeft Zora ingelijfd. Een robot die haar naam ontleent aan haar ‘werkterrein’ Zorg, ouderen, revalidatie en animatie. De zorgactiviteiten van Zora moeten nog voor een belangrijk deel ontwikkeld worden; voor revalidatie wordt Zora al ingezet en op het gebied van animatie heeft Zora een uitgebreid repertoire.  

Waarom is Zora in Vughterstede?
Vughterstede is van mening dat een zorginstelling voor ouderen deel uitmaakt van de ‘gewone’ samenleving. Nieuwe technologieën die op de samenleving afkomen, dienen om die reden ook geïntroduceerd te worden in de zorginstelling, als er bewoners zijn die in die technologie geïnteresseerd zijn. Bewoners van Vughterstede blijken die belangstelling te hebben. Zora werd direct omarmd. De 57 cm grote en 12 kilogram zware robot blijkt aantrekkingskracht te hebben.

Wat kan Zora?
De mogelijkheden die Zora laat zien, wekken niet alleen verwondering, maar nodigen blijkbaar uit om met Zora te communiceren. Als Zora bekende liedjes zingt, wordt meegezongen; als Zora rekenoefeningen wil doen met bewoners, doen ze daar graag aan mee; als Zora vraagt om de bewegingen die zij maakt na te doen, spannen bewoners zich in om de beweging te imiteren en ondertussen heeft de fysiotherapeut de gelegenheid bewoners te assisteren met het correct uitvoeren van de oefening; als Zora gaat wandelen, nodigt het uit om Zora bij de hand te nemen.

Wat moet Zora nog leren?           
Zoals elke robot bezit ook Zora geen kunstmatige intelligentie. Dat betekent dat Zora geprogrammeerd wordt om contact te maken. Om precies te zijn: als Zora een gesprek voert met een bewoner staat er iemand in de buurt die intypt wat Zora gaat zeggen. De gedachte dat Zora een arbeidskracht kan vervangen, is dus uit de lucht gegrepen. Eveneens klopt het beeld niet dat door een televisie uitzending over Zora is gewekt, dat Zora een functie heeft om eenzaamheid te bestrijden. Zoals gezegd: direct in de buurt van Zora staat de verzorgende die Zora laat spreken.

Zora zal zich wel nog veel verder ontwikkelen: nieuwe programma’s op het gebied van animatie en revalidatie volgen elkaar snel op. Zorgverleners die in de dagelijkse praktijk met de zorgrobot bezig zijn, voeden de ontwikkelaars van de software van Zora met suggesties om de mogelijkheden van Zora uit te breiden. Medewerkers van zorginstellingen die Zora in huis hebben, verenigd in de zogenoemde gebruikersgroep,  komen hiervoor regelmatig bijeen.
Op korte termijn zal ook een onderzoeksgroep worden gestart. Onder leiding van professor Tinie Kardol van de Vrije Universiteit Brussel zal worden nagegaan welke prikkels Zora oproept bij mensen met dementie en/of op welke wijze Zora de gemoedstoestand kan beïnvloeden.
Ondertussen heeft Zora haar plaatsje al verworven in de zorginstelling. Ze is een graag geziene gast.

Vught, 02-02-2015
Stichting Vughterstede,
M.J.M. Kardol
 

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel