Waar wordt u gelukkig van?

maandag 10 maart 2014
Door: Diane Stielstra, directeur Florence

Als ik u vraag waarvan u gelukkig wordt, wat antwoordt u dan?

Grote kans dat u benoemt dat u gelukkig wordt van de goede relatie met uw dierbaren, dat u zich gewaardeerd wilt voelen, iets voor anderen kunt betekenen en uw eigen keuzes wilt kunnen maken.

Nu de vraag anders gesteld? Waar wordt u ongelukkig van?
Natuurlijk, het ontbreken aan het bovenstaande maakt mensen ongelukkig. Het ontbreken van goede relaties en waardering maakt mensen eenzaam.

Stellen we deze vraag ook aan mensen die -bijvoorbeeld zorg krijgen, dan komt er vaak nog één bij. Veel mensen worden - namelijk ongelukkig van het feit dat zij afhankelijk zijn van anderen. Is deze afhankelijkheid van dierbaren, dan wordt dat vaak minder erg gevonden, dan de afhankelijkheid van -bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie.

Een mevrouw vertelde mij dat haar dag niet eerder kon beginnen, dan wanneer de thuiszorg geweest is. Ze gaf aan dat de thuiszorg steeds keurig op het afgesproken tijdstip er is, maar op het moment dat dit afgesproken wordt, kan mevrouw nog niet in schatten of ze een goede of slechte nacht heeft en of ze dus op tijd uit bed wil, of wil uitslapen.

Naast dat mensen graag gelukkig zijn en een goede kwaliteit van leven ervaren, zit er ook nog een ander kantje aan. Mensen die gelukkig zijn, zijn minder ziek. In het AD van 17 februari j.l. stond zelfs een artikel dat eenzaamheid 2x zo ongezond is dan obesitas.

Dit bovenstaande is één van de redenen waarom  Florence (de zorgorganisatie) waar ik werkzaam ben, is gaan werken met huisverpleegkundigen. De huisverpleegkundige doet er alles aan om er voor te zorgen dat burgers die tijdelijk of langdurig kwetsbaar zijn zo veel als mogelijk zichzelf, en/of samen met hun dierbaren (netwerk), kunnen helpen. Deze ondersteuning ligt op alle mogelijke gebieden, zoals het op orde krijgen en houden van financiën, woningaanpassingen, participatie, versterken van relaties (netwerk), maar ook als het echt nodig is, organiseren van zorg.

De huisverpleegkundige is een brede wijkverpleegkundige die volgens Florence naast de huisarts een centrale eigenstandige plek in de wijk dient te krijgen. Iedere burger heeft een huisarts en in de visie van Florence zou ook iedere burger een huisverpleegkundige moeten hebben.

Op 5 maart hebben Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn aangekondigd dat zij m.i.v. 2015 gaan regelen dat iedereen straks recht heeft op wijkverpleegkundige ondersteuning, door het een onderdeel van de basisverzekering te maken. Dit juich ik van harte toe. En u? Wat vindt u?

Diane Stielstra

Directeur, Florence

Reageer via onze discussiegroep op LinkedIn

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel