Voorraadbeheer

Goed overzicht van welke hulpmiddelen er in beheer zijn van een organisatie, kan flinke kostenbesparingen opleveren. Vanuit de partnerschap gedachte kan Vegro voor een depot op maat inrichten. Dit kan zowel intern als extern. Vegro beschikt over verschillende distributiecentra waarin depots voor externe partijen gehuisvest zijn. Zo is Vegro al jaren leverancier en depotbeheerder voor Nationale Vereniging de Zonnebloem. Wanneer Vegro voor een van haar opdrachtgevers het depot inricht, houdt zij met een aantal factoren rekening. Er wordt gekeken naar de doorloopsnelheid en de routing van diverse hulpmiddelen. Wanneer een hulpmiddel in het depot komt, wordt het eerst grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Vervolgens wordt het onderworpen aan een technische controle. Wanneer het hulpmiddel technisch in orde is bevonden wordt het in het depot opgenomen. Door het bestaande landelijke logistieke netwerk, is Vegro altijd dichtbij. Hierdoor kan een hulpmiddel direct de volgende dag worden geleverd en bij acute vraag dezelfde dag.

Hieronder het stroomschema proces opslag en vrachtwagens:


 

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel