Seminar 5Groningen project - meld u nu aan!

woensdag 23 mei 2018

Hoe kunnen we logistieke processen in de zorg verbeteren? Om deze vraag te beantwoorden werken Vegro Expertisecentrum Hulpmiddelen, RePoint, Vodafone, Ericsson en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) samen in het 5Groningen project. Het 5Groningen project realiseert via nieuwe 5G technologie beter inzicht in logistieke processen van zorginstellingen. Het doel is om die processen klantgerichter, schoner en efficiënter in te richten.

De vijfde generatie mobiele communicatietechnologie (5G) is nog in ontwikkeling, maar duidelijk is dat 5G kan bijdragen aan het creëren van realtime inzicht in de locatie en status van zorghulpmiddelen. Dit realtime inzicht maakt mogelijk dat logistieke middelen worden gedeeld, zodat de kwaliteit en veiligheid van de zorg verbetert en kosten worden bespaard.

Voor Vegro is deelname aan ‘de proeftuin voor de nieuwste generatie mobiele communicatie in Noord-Groningen’ zeer interessant omdat het kan resulteren in nieuwe bedrijfsmodellen voor de zorg. De patiëntveiligheid en -tevredenheid kan fors worden verhoogd, terwijl kosten potentieel worden gereduceerd.

 

Programma en aanmelding
Op 18 juni presenteren we een aantal eerste lessen uit een lopend 5G onderzoeksproject, waarin hulpmiddelenverstrekker Vegro, samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Repoint, Vodafone en Ericsson werkt aan het ontwikkelen en toepassen van 5G in de zorg. Het seminar is onderdeel van de International Physical Internet Conference (zie https://www.pi.events/). Het (concept)programma van het seminar is als volgt:

5G in zorglogistiek: Realtime bijdragen aan nieuwe logistieke modellen

  • Locatie: Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen
  • Datum: maandag 18 juni 2018
  • Duur: 12:30 – 18:00 (inclusief lunch bij aanvang en borrel ter afsluiting)

Voorlopig programma: 
- 12.30 uur Inloop en lunch
- 13.30 uur Opening en lezing door dagvoorzitter
- 14.00 uur Karel Jonker (Vegro) en Freek van Hulst (Human Care) over hun visie op het veranderend landschap in de zorg en de impact daarvan op de logistiek van zorghulpmiddelen
- 14.30 uur Vodafone over introductie van 5G technologie 
- 15.00 uur Koffiepauze
- 15.30 uur Paul Buijs (Rijksuniversiteit Groningen) over de lessen van innovatieve logistieke oplossingen in andere sectoren
- 15.45 uur Presentatie van verschillende use cases van 5G in de zorg
- 16.15 uur Plenaire discussie
- 17.00 uur Borrel

Wij nodigen u graag uit voor het seminar. U kunt zich aanmelden voor dit programma via deze website.

Voor vragen over het project kunt u contact zoeken met Frank Huiting (f.huiting@vegro.nl) of mailen naar een van onze accountmanagers.

 

Complexiteit
Door toenemende vergrijzing en meer zorg aan huis ontstaan er enorm gefragmenteerde logistieke stromen van zorghulpmiddelen, voedingsmiddelen, medicijnen en andere middelen. Het is een enorme uitdaging deze stromen efficiënt en kosteneffectief in te richten. Er is dus absoluut behoefte aan vernieuwende logistieke oplossingen. Zo is het delen van logistieke middelen en opslaglocaties en kostenflexibiliteit heel belangrijk. De duidelijke mogelijkheden met betrekking tot patiënttevredenheid en kostenreductie laten we u graag zien tijdens ons seminar.

 

Uw kennis is hard nodig!
Wij nodigen zorgbestuurders en betrokkenen in de zorgsector graag uit om mee te denken over, en eventueel al mee te werken aan, de toekomst waar we met oplossingen moeten komen om bij gelijkblijvende of zelfs verbeterde kwaliteit de kosten te laten dalen. Want na het uitvoeren van een succesvolle pilot gaat het werk pas echt beginnen. We willen graag met u in gesprek om de randvoorwaarden en condities te onderzoeken met potentiele samenwerkende marktpartijen die baat hebben bij innovatieve logistieke oplossingen binnen de zorg. Uw kennis en ervaring zijn hiervoor hard nodig.

In het 5G project ligt de focus op de diverse logistieke centra, waarvandaan de zorgmiddelen gedistribueerd worden tot aan de eindgebruikers in de zorg. Dit zijn ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen en de thuiszorg. Hierbij kijken we ook naar alle tussenstappen in deze sector, dus alle logistieke partijen en belanghebbenden.

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel