Rond-de-tafel over Wmo en het alternatief

dinsdag 21 januari 2014

In 2013 maakte Vegro Verpleegartikelen bekend dat zij niet langer meedoet met de Wmo-aanbestedingstrajecten. Vegro voorziet dat steeds minder mensen een beroep kunnen doen op de Wmo en wil juist voor die doelgroep een alternatief bieden. Om dit zo goed mogelijk aan te bieden trekt Vegro het land door met de Rond-de-tafelgesprekken. Tijdens deze gesprekken gaat Vegro met disciplines uit de zorg in discussie over veranderingen in de Wmo en zorgbranche.

Verschillende wethouders, zorginkopers, het ministerie van VWS, zorgmanagers en andere disciplines uit de zorg discussieerden al mee. Onder andere de decentralisatie en kanteling werden uitvoerig besproken. Kreten als “Wil je volledige keuzevrijheid, dan moet je alles zelf betalen” en “Toegang tot zorg moet voor iedereen bereikbaar blijven” kwamen op tafel.

Nog enkele plaatsen beschikbaar voor Rond-de-tafel:

Regio zuid: 23 januari in 's Hertogenbosch.
Regio oost: 30 januari in Almelo
Regio west: 5 februari in Amsterdam

Wilt u ook graag deelnemen aan een Rond-de-tafel gesprek? Stuur dan een mailtje naar Suzanne Nievaart, S.Nievaart@vegroverpleegartikelen.nl.

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel