Op het goede spoor

donderdag 03 april 2014
Door: Lita Berkhout, voorzitter Raad van Bestuur Stichting ActiVite

Op het moment dat u deze column leest, zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad achter de rug en zijn de uitslagen bekend. Nu de verkiezingsretoriek verstomt, liggen de gemeenten nu hopelijk weer op koers met de voorbereidingen voor de grote taken die ze te wachten staan: het uitvoeren van maar liefst drie decentralisaties, namelijk op het gebied van werkgelegenheid, de jeugdhulp en natuurlijk de Wmo, zoals begeleiding. Met name op dat laatste terrein worden we geconfronteerd met grote wisselstoringen.

Het was bijvoorbeeld opvallend dat de ontwikkelingen in de zorg in de gemeentelijke campagnes zo weinig aandacht kregen. Misschien wordt dit verklaard door alle onduidelijkheden die begin dit jaar de veranderingen in de langdurige zorg nog domineerden. Dat er bezuinigd wordt, staat als een paal boven water, maar wat de burger nou feitelijk gaat merken van de kanteling in de zorg, dat kon geen campagnestrateeg in een mooi plaatje vatten. En geen partij dus die daar zijn handen aan brandt. Een gemiste kans voor de burger, die voor elementaire zaken als zorg en ondersteuning voor een deel afhankelijk wordt van zijn gemeentelijke overheid.

Ik vraag me af waar en wanneer het spoor van de burger en dat van de gemeente gaan samenkomen? Schakelpunten zijn er tot nu toe weinig geweest. Het is ook wel verbazend dat burgers niet wat meer in het geweer komen en vragen gaan stellen aan hun toekomstige lokale gezagsdragers? Of wacht de burger rustig de spotjes van Postbus 51 af?

Ook het beleid zelf kent meerdere sporen en hoewel de staatssecretaris stelt dat er echt maar één eindbestemming is, namelijk de zelfredzame en participerende burger, vraag ik me ook hier weer af waar de sporen elkaar gaan kruisen. Aan de ene kant moeten burgers zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, met hulp van familie, buren of vrijwilligers. En aan de andere kant wordt er enorm gekort op de voorzieningen die dat mogelijk moeten maken. Hulp om het huishouden op orde te houden, begeleiding in de vorm van dagopvang (ook om de mantelzorger te ontlasten), dagelijkse lichamelijke verzorging, er wordt allemaal op gekort.

Natuurlijk zijn er ook lichtpuntjes want de wijkverpleegkundige wordt in het nieuwe systeem geheel in haar kracht gezet, en wordt daardoor de belangrijkste wissel tussen het welzijn van de burger en zijn of haar (medische) zorgvragen. Mede door haar signalerende en preventieve taken gaat de wijkverpleegkundige ervoor zorgen dat de burger op het goede moment met de juiste mensen aan die beroemde of beruchte keukentafel gaat zitten om voor zichzelf een passend menu samen te stellen dat werkelijk voldoet aan zijn zorg- of ondersteuningsvraag.

VVT-instellingen staan als altijd klaar hierbij de passende hulp te bieden die gericht is op het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid. Want die eindbestemming van Van Rijn ondersteunen wij. Dat organisaties als Vegro hierbij dan ook nog de noodzakelijke hulpmiddelen leveren, van antislipschoenen tot hooglaag-bed, maakt dat we met elkaar, in samenwerking dus, ondanks alles een integraal pakket kunnen neerzetten waarmee de burger, onze cliënt of uw patiënt, ook in toekomst geholpen is. De trein rijdt al en wij zijn er maar op gesprongen en dat spoorboekje? Dat maken we zelf.

Lita Berkhout
voorzitter Raad van Bestuur
Stichting ActiVite

Wat vindt u? Klik hier en reageer op onze LinkedInpagina. 

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel