Onderhoud

Het is belangrijk dat hulpmiddelen die continu in gebruik zijn en van belang zijn tijdens het zorgproces  goed onderhouden worden. Speciaal voor deze hulpmiddelen kan Vegro een intramuraal onderhoudsprogramma opstellen. Via een nulmeting wordt in kaart gebracht wat de huidige staat van het hulpmiddel is. Deze bevindingen worden in een logboek geregistreerd, samen met de andere onderhoudswerkzaamheden. Alle onderhoudswerkzaamheden die na de nulmeting volgen, komen ook in dit logboek te staan. Voor de onderhoudswerkzaamheden heeft Vegro servicemonteurs en keurmeesters in huis. Onze keurmeesters zijn allemaal Stigah-gecertificeerd.  Denk hierbij aan het onderhoud van tilliften en AD matrassen. De hulpmiddelen die onder het totale onderhoudscontract vallen hoeven niet allen afkomstig te zijn van Vegro. De keurmeesters en onderhoudsmonteurs zijn volledig onafhankelijk. Naast het Stigah certificaat is Vegro HKZ gecertificeerd en tevens in het bezit van het MVO keurmerk.