Nulmeting

In veel organisaties is er weinig overzicht op de hulpmiddelen. Hulpmiddelen raken zoek, worden uitgeleend aan een andere afdeling of staan ongebruikt in de kast. Als een hulpmiddel vervolgens weer nodig is, weten medewerkers vaak niet dat het hulpmiddel in huis is en dat de instelling hier beschikking over heeft. Zo wordt er voor locatie A een nieuwe tillift besteld terwijl er op locatie B een ongebruikte tillift staat. Zonde, vindt Vegro. Vegro brengt daarom graag in kaart welke hulpmiddelen in een organisatie aanwezig zijn. Doormiddel van een nulmeting wordt de huidige voorraad en onderhoud status van diverse hulpmiddelen per locatie in kaart gebracht. In één oogopslag zicht op de voorraad en status van de hulpmiddelen.