Negen ton voor aanpak eenzaamheid

donderdag 21 augustus 2014

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil de eenzaamheid bij ouderen samen bestrijden. Gisteren lanceerde hij samen met Coalitie Erbij een actieplan om de eenzaamheid in de Nederlandse samenleving terug te dringen. Van Rijn liet hij weten hier 900.000 euro voor beschikbaar te stellen.

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland ongeveer 200.000 ouderen wonen die zich eenzaam voelen. Veel van deze mensen krijgen gemiddeld eens per maand bezoek. Ongeveer 8 procent van de mensen in Nederland voelt zich aanhoudend ernstig eenzaam.

Onder de leus ‘eenzaamheid kunnen we samen aanpakken’ lanceerde Van Rijn samen met coalitie Erbij, een samenwerkingsverband van organisaties zoals het Leger des Heils, de Zonnebloem en het National Ouderenfonds, een actieplan. Deze organisaties gaan de komende tijd inventariseren welke initiatieven tegen eenzaamheid er al zijn en welke goed werken. Daarna moet duidelijk worden hoe gemeenten het beste gebruik kunnen maken van de bestaande kennis. Van Rijn heeft 900.000 euro gereserveerd voor dit actieplan.

Van Rijn: “Wanneer ik aan mensen vraag hoe ze oud willen worden, is het antwoord altijd hetzelfde: ‘in mijn eigen omgeving met mensen om me heen’. Daar wil ik samen met de Coalitie Erbij een bijdrage aan leveren.”

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel