Met professionele zorg zo lang mogelijk thuis!

maandag 02 december 2013
Door: Rene Kamerbeek, algemeen directeur Vegro

Waar gaat het heen?

Het huidige beleid van de overheid is er op gericht om zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid voor zorgverlening naar de thuissituatie te brengen. Dit in combinatie met verhoging van de ‘eigen bijdrage’ van de verzekerde. Op het gebied van hulpmiddelen zijn er genoeg voorbeelden. Het beëindigen van de AWBZ aanspraak op loophulpmiddelen is hier het bekendste voorbeeld van. Echter, in de WMO zijn ook hulpmiddelen te benoemen die in toenemende mate als algemeen gebruikelijk worden betiteld. Dit soort versoberingen van het aanbod aan hulpmiddelen zijn onzichtbare indirecte verhogingen van de ‘eigen bijdrage’.

Het kenmerk van hulpmiddelen is dat de vraag niet door aanbod gedreven wordt. Als bijvoorbeeld een scootmobiel, rollator of toiletstoel nodig is, dan heeft de mate waarin deze wordt vergoed slechts in zeer beperkte mate invloed op de uiteindelijke inzet ervan. Het mobiliteitsvraagstuk, met invloed op de zelfredzaamheid en de ervaring van eigenwaarde van de klant, zal immers blijvend opgelost moeten worden.

Langer thuis.
In de nieuwe wetsvoorstellen ter hervorming van de AWBZ, richt het ministerie van VWS zich nadrukkelijk op deze thuissituatie. Dit sluit aan bij het gevoerde beleid op de andere zorgterreinen;
-  ‘zo lang mogelijk zelfstandig’
-  ‘zorg in de buurt’
-  ‘vertrouwde omgeving’
Dit zijn de begrippen die wij allemaal in dit kader regelmatig langs zien komen.

Vegro heeft de oplossing om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven zijn hulpmiddelen onmisbaar. Van woon- tot slaapkamer en van keuken tot douche: met ons assortiment hebben wij de juiste oplossingen klaar liggen om deze thuissituatie te creëren. Uiteraard worden niet al deze hulpmiddelen vergoed door de verzekeraar. Dit maakt in ons beeld echter niets uit.

Eigenwaarde, comfort, onafhankelijkheid, zelfredzaamheid. Het zijn zaken waar we allemaal ons hele leven het inkomen aan uitgeven. Waarom zou dit dan op latere leeftijd anders zijn? Waarom is een hulpmiddel op middelbare leeftijd een luxe en op latere leeftijd een zorgvraag? Wij zien in de praktijk genoeg klanten die vol trots (lees: eigenwaarde) een moderne rollator, of een prachtig hoog- laagbed aanschaffen.

En eerlijk gezegd;
Ik denk dat ik ook zo lang mogelijk thuis wil blijven en dat ik ook gewoon mijn eigen hulpmiddelen wil uitzoeken.
Mmmm……, willen we dat niet allemaal?

 

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel