Maak kennis met...onze wondspecialist

vrijdag 18 april 2014

Jan Jaap Leving is een van onze tien anti-decubitus verpleegkundigen. Samen met zijn collega's is hij verantwoordelijk voor het (her) indiceren van anti-decubitus materialen in de vorm van zitkussens en matrassen, conform de eis van de verschillende zorgverzekeraars. Jan Jaap stelt zich graag aan u voor.

"Mijn naam is Jan Jaap Levinga. In 2010 ben ik afgestudeerd aan de HBO-V in Groningen. Sindsdien heb ik een omzwerving gemaakt over verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis, waaronder de afdelingen chirurgie en intensive care. Op die afdelingen ben ik veelvuldig in aanraking gekomen met wonden en decubitus. Decubitus!? Juist! Wonden die cliënten oplopen als gevolg van langdurig liggen of zitten, meestal in combinatie met een verslechterde gezondheid. In de volksmond spreken we ook wel over doorligplekken. Het is een veel voorkomende complicatie bij ziekte, die zeer moeilijk geneest en waarvan de behandeling complex is. Het voorkomen van het krijgen van deze wonden is dus essentieel.

Als anti-decubitus verpleegkundige binnen Vegro ben ik, samen met mijn 9 andere collega’s, verantwoordelijk voor het (her)indiceren van anti-decubitus materialen in de vorm van zitkussens en matrassen, conform de eis van de verschillende zorgverzekeraars. Dit betekent dat we bij de cliënten thuiskomen om te inventariseren of het huidige anti-decubitus materiaal past bij de situatie van de cliënt. We gaan een gesprek aan met de cliënt om achtergrondinformatie omtrent de medische situatie te achterhalen en om te kijken in hoeverre men risico heeft op het krijgen van decubitus aan de hand van een aantal factoren die daarop van invloed is, zoals de voedingstoestand en het (on)vermogen om zich te kunnen bewegen.

Doel van de huisbezoeken is om een oplossing voor de cliënt te zoeken, die past bij de vaak veranderende gezondheidssituatie, en hiermee het ontstaan van decubitus te voorkomen. Dit leidt vaak tot uitdagende situaties, waarin er rekening gehouden moet worden met de wensen van de cliënt, de beperkingen van de cliënt als gevolg van het ziektebeeld en de (on)mogelijkheden qua materialen.

Belangrijk onderdeel van het werk is het geven van voorlichting en begeleiding rondom het gebruik van de producten. Tijdens de huisbezoeken proberen we waar nodig ook advies te geven over andere hulpmiddelen, zodat de cliënt op een zo prettig mogelijke manier thuis kan blijven wonen. Binnen Vegro ondersteunt de AD verpleegkundige overige afdelingen omtrent de anti-decubitus materialen. Hierbij valt te denken aan demonstratie van onze materialen bij contractbesprekingen, ondersteuning bij promotionele activiteiten zoals beurzen en het geven van trainingen over anti-decubitus materialen.

Trainingen zijn ook beschikbaar voor ketenpartners buiten Vegro. Aanvraag van een training omtrent anti-decubitus materialen kan worden ingediend bij de Vegro Academie, wij komen graag bij u om trainingen te geven over onze materialen en het gebruik ervan, zodat we samen de best mogelijke zorg voor onze cliënten kunnen bieden. Onze Academie is te bereiken via 0800 – 2 88 77 66 of academie@vegroverpleegartikelen.nl.

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel