Laat de gemeente niet uw (hulpmiddelen) keuze bepalen!

donderdag 16 februari 2017
door: Karel Jonker, commercieel directeur Vegro

In de recente berichten over misstanden bij de levering van hulpmiddelen val je van de ene verbazing in de andere. Ten eerste uiteraard vanwege het feit dat het nog steeds zo is dat mensen die afhankelijk zijn van de Wmo-hulpmiddelen geen keuze hebben. Of liever gezegd, lijken te hebben. De gemeenten en de Wmo-hulpmiddelenleveranciers zitten in het systeem van Europeseaanbestedingen en zien geen noodzaak dit te veranderen. Volledig op slot door prijsprioriteit in plaats van klantprioriteit. De klant, lees hulpmiddelengebruiker, is niet in beeld. Dit soort leveranciers ziet de gemeente als opdrachtgever die tevreden gehouden moet worden en laat doodleuk de hulpmiddelengebruiker de rolstoel inleveren bij een verhuizing. Om vervolgens na de verhuizing doodleuk weer een ander hulpmiddel te leveren aan de andere gemeente, dikwijls uit een van dezelfde voorraadmagazijnen. Hiertussen zitten allerlei belangrijke administratieve poppetjes die volgens Correspondent journalist Rutger Bregman bullshit Jobs hebben. Banen die volledig overbodig zijn maar bestaan omdat ze door de bullshit-jobber zelf in stand worden gehouden. De hulpmiddelengebruiker slaat dit allemaal met volle verbazing gade en moet zich maar redden in het woud van onduidelijke regels.

Branchevereniging
Maar er is toch een branchevereniging van hulpmiddelenleveranciers? Zijn die dan niet aan zet om de klant, de hulpmiddelengebruiker, tegemoet te komen? Blijkbaar niet, immers de mores bij de branchevereniging wordt bepaald door de leveranciers die Kassa en het RTL-nieuws halen met prestaties waarover ze vervolgens geen uitleg durven te geven. Omdat?.... Ja waarschijnlijk omdat de branche wordt bepaald door belanghebbende organisaties. Dezelfde als waar de klachten over gaan. Hoeveel leveranciers zijn er eigenlijk nog in Nederland? Een handje vol. Is er eigenlijk wel keuze voor de hulpmiddelengebruiker?

Uitgeknepen prijzen
Als de huisarts of tandarts niet bevalt dan ga je naar een ander. Bij het ziekenhuis waar je niet tevreden bent kun je overstappen naar een ziekenhuis waar je meer vertrouwen in hebt. Maar als je een hulpmiddel hebt via de Wmo en je bent niet tevreden, dan ben je overgeleverd aan keuze van de ambtenaren van een gemeente. Deze gemeente probeert u in het keurslijf te drukken van de afspraken met de leverancier en die heeft niet de prikkel u te helpen met een goed hulpmiddel, maar zoekt een oplossing die in een prijsconcept past. De prijs die in veel gevallen uitgeknepen is. Maar waar de leverancier in de aanbesteding wel JA op heeft gezegd. Het gevolg, de gebruiker heeft het nakijken, is niet belangrijk. Op tijd leveren kost dan gewoon te veel geld. De leverancier schaaft aan zijn operationele uitvoering en daar treft het nu juist de hulpmiddelengebruiker.

Is er een alternatief? JAZEKER!
Vegro keerde de Wmo-dienstverlening jaren geleden al de rug toe. Juist vanwege wat nu aan de orde is. We hadden liever geen gelijk gehad want je zal maar afhankelijk zijn van een hulpmiddel en in de tombola van gemeente en hulpmiddelenleverancier terecht komen die vervolgens alleen met elkaar bezig zijn. Voor hen die een alternatief willen biedt de Wmo-wetgeving voldoende aanknopingspunten het zelf te regelen. Voor hen heeft Vegro de Powerkaart beschikbaar gesteld op de website. Met deze kaart wordt de gemeente door de klant geïnformeerd over het feit dat ze op basis van de wet de hulpmiddelengebruiker in de gelegenheid moet stellen zelf zijn of haar keuzes te maken. Er zijn dus voldoende mogelijkheden om zelf in actie te komen en Vegro helpt u daarbij.

Steek je nek uit
Kortom, het wordt tijd voor verandering.
• Hulpmiddelengebruikers: neem het heft in handen en wijs uw gemeente via de powerkaart op de wetgeving waar ze zich aan moeten houden;
• Wethouders die nu klagen over de slechte performance: overweeg eens een alternatief voor de bureaucratische aanbesteding en steek de nek uit door open kaart te spelen aan de onderhandelingstafel met meerdere leveranciers, hulpmiddelengebruikers en stakeholders, waarbij transparant wordt gekeken naar wat de wensen en de mogelijkheden zijn van diegene die afhankelijk zijn van een hulpmiddel en waarbij het beschikbare budget een uitdaging is van iedere betrokkene. Kan dit niet? Daag ons eens uit want dit werkt niet langer. Of kiest u voor een behouden koers? Uw burgers verwachten wat anders. Steek je nek uit en bepaal wat de branche moet doen in plaats van dat zij de dienst uitmaken en hiermee alle innovatie in de weg staan. Hulpmiddelenleverancier Vegro ging u reeds voor en stak diverse keren haar nek uit...

Wie doet er mee?

Karel Jonker
Directeur Vegro
 

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel