Kostenbesparing

Het uitbesteden van het hulpmiddelenbeheer aan Vegro kan een flinke besparing opleveren. Vegro zet zich als totaalleverancier en partner volledig in voor besparing op het gebied van hulpmiddelenbeheer in brede zin. Door middel van het efficiënt inrichten van de inzet van hulpmiddelen, de service- en onderhoudswerkzaamheden aan hulpmiddelen, alsmede de opslag en aanschaf van hulpmiddelen. Door ervaring en schaalgrootte kan Vegro als partner met een organisatie meedenken en proactief oplossingen zoeken voor het hulpmiddelenvraagstuk. Hierbij is het ook mogelijk om gebruik te maken van de overige bedrijfsactiviteiten van Vegro. Wanneer er tijdelijk een hulpmiddel nodig is, is het in veel gevallen mogelijk om via de Zvw-uitleen of via de verhuur een oplossing te verzorgen; bijvoorbeeld door de tijdelijke inzet van een antidecubitusmatras. De inzet hiervan voorkomt grote onnodige investeringen, zorgt dat u altijd de beschikking heeft over actuele en onderhouden hulpmiddelen en biedt de nodige flexibiliteit in het oplossen van een hulpmiddelenvraag.


Voor een instelling is het mogelijk om op basis van huur, lease of koop hulpmiddelen te verkrijgen. Partnerschap is hierin de sleutel, Vegro kijkt graag samen naar de beste mogelijkheid voor de organisatie. Wellicht is een combinatie van deze constructies het meest ideaal.

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel