Jongerenhospice Xenia

vrijdag 30 juni 2017

Vegro draagt een warm hart toe aan zorgorganisaties die vernieuwend zijn. Daarom willen we graag Jongerenhospice Xenia onder de aandacht brengen. Nederland telt 146 hospices en Xenia is het enige hospice dat plek biedt aan jongeren en jongvolwassenen. “Xenia opende zijn deuren in 2014, maar is na drie jaar nog lang geen gevestigde naam in de gezondheidszorg.” (De Volkskrant 6 maart 2017).Veel artsen en ziekenhuizen weten niet van het bestaan. Daar willen wij als Vegro ons steentje graag aan bijdragen!

Jacqueline Bouts, oprichter/directeur, werkte als verpleegkundige met ernstig zieke jongeren. Zij ontdekte dat voor jongeren in deze leeftijdscategorie geen hospice of logeeropvang in Nederland bestond. Jonge patiënten met een levensbedreigende ziekte verlangen bijzondere aandacht. Door hun ziekte hebben zij in veel gevallen intensieve, verpleegtechnische en medische zorg nodig. Het is niet altijd mogelijk dat deze zorg door familie en vrienden in de thuissituatie kan worden geboden. Xenia komt aan deze zorgvraag tegemoet. De zorgverlening binnen Xenia wordt in een huiselijke omgeving geboden en komt zo het ‘dichtst bij thuis’. Xenia biedt niet alleen terminale zorg, maar ook overbruggingszorg en respijtzorg. Al bij binnenkomst merk je de ontspannen sfeer en het licht dat het huis uitstraalt. De woonkeuken, waarin aan een gast les wordt gegeven, nodigt uit tot gezelligheid en een goed gesprek aan de grote tafel.

Xenia biedt plaats aan zes gasten, maar familie en vrienden zijn van harte welkom. Op de gastenkamers is veel mogelijk, zolang andere gasten daar geen hinder van ondervinden. Bijna alles is bespreekbaar. De kamers zijn ruim, licht en uitnodigend voor de doelgroep. Geen oubolligheid, maar een stoere kamer. Goed internet en een grote televisie waren een must bleek uit vooronderzoek. Nou, daar is aan voldaan. Een tweepersoonsbed lukte niet door de ergonomie voor de verpleging, maar het is wel een stoer, extra laag bed geworden, waar je zo een logeerbed tegenaan kunt schuiven.

Xenia bevindt zich zoals gezegd midden in de stad Leiden, aan De Kloosterpoort. Dat was een voorwaarde, want jonge mensen staan midden in het leven en daarbij hoort in deze levensfase, indien mogelijk, even uitgaan, een terrasje pakken, de bioscoop, zelf kleding gaan kopen en vrienden ontvangen.

Xenia Hospice is voor een groot deel afhankelijk van financiële steun van derden. De Stichting Vrienden Xenia Hospice heeft ten doel het financieel en materieel ondersteunen van de activiteiten van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen. Hierbij valt te denken aan het verkrijgen van giften, donaties, erfenissen en legaten. De gelden worden bijeengebracht voor de kostbare, medische inrichting en om de exploitatie te dekken zoals huisvesting, inrichting, energie, verzekeringen, onderhoud en meer. Om dit geld bijeen te brengen is het Vriendenbestuur constant actief bezig met het zoeken naar donateurs. Zij benadert instanties, fondsen, bedrijven en particulieren met het verzoek Xenia financieel te steunen. Ook wordt zij regelmatig benaderd door belangstellenden die spontaan willen doneren of een actie willen organiseren.

Er zijn verschillende initiatieven mogelijk om Xenia te steunen: donaties, vrienden worden, acties en inzamelingen (zoals Leiden Marathon), een kamer adopteren voor een bepaald bedrag of bekendheid geven aan Xenia door bovenstaande mogelijkheden. Kijk op de website voor verdere informatie of bekijk deze film.

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel