Informatie over de nieuwe privacywet

maandag 07 mei 2018

Vanaf 25 mei geldt er een nieuwe privacywet in de Europese Unie, dus ook in Nederland. Deze nieuwe wet heet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen burgers meer controle over hun persoonsgegevens en krijgen organisaties meer verantwoordelijkheid deze gegevens te beschermen.

 

Wat betekent de AVG voor u als zorgprofessional en voor uw cliënten?
Goed nieuws: met invoering van de AVG krijgen u en uw cliënten meer en betere controle over uw privacy. Binnen de nieuwe regelgeving heeft u onder andere de volgende rechten:

  • Het recht op inzage. U en uw cliënten mogen de persoonsgegevens inzien die Vegro van u heeft verzameld.
  • Het recht op rectificatie. Vegro heeft de taak om de gegevens van uw cliënten accuraat te verwerken en ook accuraat te houden. Wanneer de persoonsgegevens niet meer kloppen, heeft u het recht deze te verbeteren.
  • Het recht op vergetelheid. Onder de huidige wetgeving kunt u een organisatie vragen om persoonsgegevens te verwijderen. Onder de nieuwe wetgeving kunt u ook eisen dat de organisatie uw verzoek om vergetelheid meldt aan derde partijen waaraan de gegevens van uw cliënt zijn doorgegeven.

 

En wat betekent dat voor Vegro Expertisecentrum Hulpmiddelen?
De nieuwe wet geeft de klant de touwtjes in handen; het is aan Vegro om te voldoen aan deze wet. Alle organisaties en bedrijven die werken met persoonsgegevens, moeten een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen die verantwoordelijk is voor het naleven van de AVG. Ook Vegro heeft een FG die speciaal is opgeleid om ervoor te zorgen dat we aan alle eisen voldoen. Vegro kan ook gecontroleerd worden door de Autoriteit Persoonsgegevens om te toetsen of we alle wet- en regelgeving op de juiste manier volgen. Als we onze zaken niet goed op orde hebben, kunnen we een boete opgelegd krijgen.

Meer informatie over de AVG vindt u in onze flyer

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel