Hulpmiddelenbeheer

Organisaties in de zorg maken dagelijks gebruik van diverse hulpmiddelen. Hierbij kunt u denken aan woonzorgcentra, revalidatiecentra, ziekenhuizen, verpleeghuizen etc. Hiervoor heeft u vaak met verschillende leveranciers te maken. Goed overzicht houden is niet altijd eenvoudig. Vegro kan dit gemakkelijker maken door al het beheer van de hulpmiddelen uit handen te nemen. Dit doet Vegro door één loketfunctie te bekleden. U kunt hier als organisatie terecht met al uw vragen over hulpmiddelen. Van onderhoud tot nieuwe hulpmiddelen en van hulpmiddelen uit uw magazijn tot aan reiniging, het “Vegro loket” pakt het op. Wij zijn u graag van dienst.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons via 0800 - 2 88 77 66 (gratis) of rechtstreeks met de afdeling Hulpmiddelenbeheer via 071 - 751 53 35 of hulpmiddelenbeheer@vegro.nl.

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel