Het resultaat dat telt

vrijdag 03 januari 2014
Door: Stefan van den Oever, senior adviseur/partner Scio Consult

Prestatie Indicatoren helpen u bij het meten van uw prestaties

De decentralisaties krijgen steeds meer vorm. Veel gemeenten houden zich nu – terecht en logisch – bezig met de hoe-vraag: hoe gaan we de taken vormgeven? Staan wij aan het roer of laten wij de inwoners stuurman zijn? Wat doen we zelf, wat doen we regionaal en wat gaan we outsourcen?

Hoe gaat u het resultaat meten?
De hoe-vraag is een heel belangrijke vraag. We moeten daarbij echter niet het resultaat uit het oog verliezen. Want uiteindelijk draait het erom dat u resultaat boekt en dat u dat inzichtelijk kunt maken. Hoe gaat u als gemeente de onderstaande doelen (zoals staat omschreven in de concept nieuwe Wmo-tekst (§ 1, artikel 2.1.1)) realiseren? Of – concreet gesteld – hoe gaat u meten dat:

- u de zelfredzaamheid en participatie van burgers heeft bevorderd?
- burgers door uw inzet langer thuis kunnen blijven wonen?
- u zorgt voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen?

Formuleer Kritische Prestatie Indicatoren … 
De eerste stap is om de prestaties te beschrijven in duidelijk gedefinieerde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Vervolgens bekijkt u welk meetmodel of welke methode geschikt is voor u. Het is belangrijk dat u zorgt voor een beperkt aantal KPI’s. Zo krijgt u een inzichtelijke cockpit waarop gestuurd kan worden. Tip: ga eens in de leer bij resultaatgerichte bedrijven die daar al enige jaren succesvol mee aan de slag zijn.

… stuur op resultaat …
U gebruikt de KPI’s niet alleen voor uzelf, maar ook in uw samenwerking met burgers en ketenpartners. Voordeel hiervan is dat u hen de vrijheid geeft om de opdracht naar eigen inzicht en creativiteit in te richten. Bovendien blijf je zo met elkaar in gesprek over waar het werkelijk om gaat. Door op resultaat te sturen voorkom je ook allerlei eisen en wensen in het bestek van aanbestedingen die de kosten doen toenemen maar die niet altijd bijdragen aan het te behalen resultaat.

… en vier de behaalde resultaten samen!
In een succesvolle participatiemaatschappij (ons doel!) zorgen we er gezamenlijk voor dat we het gevraagde resultaat behalen. Voorwaarde is wel dat het gewenste resultaat heel concreet wordt geformuleerd. Want alleen dan kun je erop sturen en kan je het samen met burgers en ketenpartners realiseren. Zet dus samen niet “de stip” aan de horizon maar “het resultaat” en vier het als je het behaald hebt.

En wat vindt u? AWBZ naar Wmo, hoe pakken we dit het beste aan? Join de Vegro Zakelijk LinkedIn en discussier mee. 

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel