Herstelzorg weer vergoed

maandag 10 februari 2014

Kwetsbare patiënten die na een ziekenhuisopname herstellen in een verzorgingshuis krijgen dat weer vergoed via de zorgverzekeringswet. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn de Tweede Kamer toegezegd.

Vorige maand kwam in het nieuws dat ouderen soms onnodig lang in het ziekenhuis liggen omdat ze voor kortdurend herstel niet meer in een verzorgingshuis terecht konden, tenzij zij dit zelf betaalden. Dat leidde er toe dat sommige ziekenhuizen geen plaats hadden voor andere patiënten.

Sinds 1 januari is de indicatie voor lichte herstelzorg (zoals toiletbezoek of tijdelijke hulp bij wassen) afgeschaft. Hierdoor moest iemand die in een verzorgingshuis wilde herstellen daar zelf voor betalen. Zorginstellingen trokken daarom aan de bel omdat veel oudere patiënten met een klein inkomen daardoor in de problemen kwamen. Zij hadden geen geld voor opvang, terwijl ze ook niet in staat waren zich thuis weer te redden. Ziekenhuizen voelden zich daarom genoodzaakt patiënten langer op te vangen.

Staatsecretaris van Rijn zien in dat de maatregel niet goed uitpakt en heeft toegezegd dat de aanpassing halverwege februari wordt teruggedraaid. Patiënten kunnen dan weer maximaal drie maanden herstellen in een verzorgingshuis.

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel