Gemeenten

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben de gemeenten de taak om hun inwoners op een passende manier te laten meedoen aan de maatschappij. Een onderdeel daarvan is dat mensen met een lichamelijke beperking of mobiliteitsprobleem worden ondersteund, zodat zij bijvoorbeeld in staat zijn om zich in de eigen omgeving te verplaatsen door middel van een rolstoel of scootmobiel.

Hulpmiddelen die in dit kader worden verstrekt, zijn in veel gevallen voor meerdere personen inzetbaar. Het gaat immers vaak om een probleem dat met een standaard uitgevoerd hulpmiddel is op te lossen. Daarbij is een hulpmiddel niet continu in gebruik door een persoon. Hierdoor is het mogelijk om te werken met collectieve hulpmiddelenpools. Vanuit een hulpmiddelenpool zijn altijd hulpmiddelen beschikbaar voor iedere inwoner van een gemeente die tijdelijk een hulpmiddel nodig heeft. Bijvoorbeeld voor een dagje uit of een weekend weg.

Voor zowel scootmobielen als voor rolstoelen is het mogelijk om een hulpmiddelenpool in te richten. Dit past binnen een duurzaam en gekanteld verstrekkingsbeleid. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Vegro. 

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel