Geaccrediteerde training via Vegro Academie

maandag 13 april 2015

Wij bieden vanuit Vegro Academie een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die voor de medewerkers van (zorg)organisaties een meerwaarde vormen. Zo bieden wij de medewerkers scholing op het gebied van anti-decubitusmaterialen zoals AD-matrassen. Daarnaast kunt u denken aan het uitbreiden van de bestaande kennis binnen uw organisatie omtrent andere hulpmiddelen en trainingen op het gebied van ARBO, zoals tiltechnieken. Bij de producttrainingen draagt Vegro Academie zorg voor de levering en inzet van de hulpmiddelen en een juiste kennisuitwisseling.

Vanaf heden is de transfertraining van Vegro geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V. Voor de training kent Vegro Academie 3 punten per deelnemer toe. De accreditatie van de transfertraining is een toegevoegde waarde voor uw medewerkers, omdat het Kwaliteitsregister V&V eisen stelt aan de deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen en verzorgenden.

De transfertraining is bedoeld voor zorgverleners. Binnen de training bestaat de mogelijkheid om de producten te ervaren vanuit zowel de eigen positie als verpleegkundige of verzorgende, als vanuit de positie van de cliënt. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om vaardigheden op te doen met nieuwe producten en volgens de laatste theorieën. Naast productinformatie wordt tijdens de opleiding aandacht besteed aan tiltechnieken in alledaagse werkzaamheden om het lichaam zo min mogelijk te belasten. Dit is niet alleen in de werksituatie toepasbaar, maar kan ook in het dagelijks leven een grote bijdrage leveren aan de gezondheid.

Bent u geïnteresseerd in de transfertraining of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden? Wij maken graag een afspraak om de uitgebreide mogelijkheden te bespreken. U kunt contact opnemen met Vegro Academie via academie@vegro.info of telefonisch via 071 - 75 15 325.
 

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel