Eerste inzicht budget Wmo 2015

vrijdag 07 februari 2014

Het Rijk heeft een eerste inzicht gegeven in het gemeentelijke budget voor taken die voortvloeien uit het wetsvoorstel Wmo 2015. Het gaat om een voorlopige verdeling van het macrobudget (landelijke budget) per gemeente in 2015. 

Definitief uitsluitsel volgt in de meicirculatie 2014. De Algemene Rekenkamer toetst nog de berekeningen en aannames waarop het macrobudget is gebaseerd. 

Kijk hier voor meer informatie. 

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel