Een Land in Rep en Roer!

vrijdag 07 februari 2014
Door: Karel Jonker, commercieel directeur Vegro

Er is een land in Rep en Roer. Hun overheid moet van de zorgen af en doet dat door simpelweg zich van deze zorgen af te draaien. Het is een adequate manier, dat wel. Immers, als je thuis het vuil onder het tapijt veegt heeft de visite er geen last van. Het ziet er allemaal keurig uit vanuit je eigen blikveld maar ondertussen…..De overheid van dit land heeft zich dus op slimme wijze van haar problemen ontdaan en het aan anderen overgelaten. Zie hier de ingrediënten voor grote onrust, voor Rep en Roer!

De overheid draagt taken over aan gemeenten, zorgverzekeraars en andere overheden. Deskundigheden op het gebied van zorg en welzijn worden vermalen in ambtenarij en de regeldrift zal de toon gaan voeren. Dit gaat niet meer over de wensen en behoeften van zorgvragers maar om geld en macht. Het geld is intussen op, we leven op de pof en verkwanselen het aan vliegtuigen (JSF) of mislukte aanbestedingen voor een trein die niet rijdt(Fyra).

Chaos
Op het terrein van zorg- en hulpmiddelen zijn het de gemeenten en zorgverzekeraars waarmee we in het schuitje zijn beland. Zij hebben het geld, wij de expertise. Dat levert bijzonder situaties op, waarbij de logica vaak zoek is. Gemeenten en zorgverzekeraars gaan elk vanuit hun eigen interpretatie een wiel uitvinden waardoor er een lappendeken ontstaat van regels, indicaties en onduidelijkheden. Een wanorde. In een prikkelende notitie schetst hoogleraar Jan Rotmans een roerig jaar 2014. Een periode van chaos en onrust omdat de mensen het niet accepteren. De komende generatie wil zélf bepalen en zélf beschikken over onder andere zorg en hulpmiddelen en zal zich afkeren van instanties en organisaties die nog steeds denken dat zij het allemaal moeten regelen. Rotmans beschrijft het einde van de zorgverzekeraar en ziet dat er nieuwe collectieven gaan ontstaan die zelf oplossingen gaan genereren. Ik zie het ook en ben benieuwd waar dit toe leidt.

Kwaliteit
Kwaliteit van de zorg voor zieken en gehandicapten bepaalt het niveau van onze beschaving. Stel richtlijnen en kwaliteitseisen op waarbinnen zorg en bedrijfsleven zich kunnen bewegen en stop met het bedenken van meer drempels en regels. Gebruik de expertise van de zorgverleners, niet om aanbestedingen voor te kauwen maar om echte (zorg) keuzes te realiseren. Dit betekent voor zorg en welzijn dat de mensen zelf weer mogen bepalen welke hulpmiddelenleverancier ze willen, welk ziekenhuis hun de juiste zorg levert en welke huishoudelijke zorgverlener over de vloer mag komen.

Het is niet de vraag of dit gaat gebeuren maar wanneer. Het tij is niet te keren en de huidige onrust over wat de gemeenten op hun bordje krijgen kost alleen maar meer geld dan verantwoord is. Adviesbureaus en consultants slijpen de messen. Gemeenten en zorgverzekeraars moeten over deskundigheden beschikken die ze niet hebben dus gaan zij het inkopen. Dat leidt weer tot meer bezuinigingen en daarvan is er maar één de dupe, de burger. Als deze burger zorg nodig heeft en de kwaliteit staat onder druk dan begeven we ons op glad ijs. Immers, de kwaliteit van de zorg voor zieken en gehandicapten bepaalt het niveau van onze beschaving.

Onze cliënt
Onze cliënten hebben wel iets anders aan hun hoofd dan zich door metershoge papierstapels te worstelen. Een ouder van een gehandicapt kind vertelde : “Het is vaak erg confronterend dat ik elke drie jaar mijn indicatie telkens moet herschrijven, alsof ik weer moet aantonen dat mijn zoon echt wel een verstandelijke beperking heeft. Het zijn vaak emotionele beproevingen waarna een ambtenaar het zonder enige emotie bekijkt en mijn zoon als een geval beoordeelt. Dat doet pijn, telkens weer.”

Deze cliënt vraagt alleen maar een faciliteit van gemeente en/of zorgverzekeraar waarbinnen een overzicht is opgenomen van de mogelijkheden voor het verkrijgen van zorg- en hulpmiddelen. Bijvoorbeeld via een website waarin adviezen staan over kwaliteit van hulpmiddelen en zorgverleners, waar reviews staan over hoe (on)tevreden klanten over een dienstverlener zijn, waar vermeld is hoe de bekostiging is geregeld en wanneer men voor vergoeding in aanmerking komt. Dit scheelt veel tijd en geld. De expertise blijft waar deze hoort en de gemeenten kan zich concentreren op andere belangrijke zaken. Zij hebben het immers al druk genoeg.

Utopie? Ik denk een kwestie van tijd… De burger gaat deze keuzes afdwingen….

Karel Jonker
Commercieel directeur Vegro Verpleegartikelen

Wilt u reageren op deze column? Word dan lid van onze LinkedIn groep en reageer hier

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel