De cliënt, het verschil!

zondag 01 december 2013
Door: Karel Jonker, commercieel directeur Vegro

Met gepaste trots presenteert Vegro haar zakelijke website voor de zakelijke klanten. Een logisch gevolg van het feit dat Vegro meer en meer dienstverlening ontwikkelt op business niveau.

De oprichting van Vegro werd ingegeven door de constatering dat de bestaande dienstverlening niet aan de eisen van de cliënt, de eindgebruiker, voldeed.

Zeg maar gerust dat de hulpmiddelen van slechte kwaliteit waren of dat de hygiëne niet voldoende was. Met de focus op een goede samenwerking met zorgverleners en met de overtuiging dat logistiek een vak is, heeft Vegro ruim 28 jaar gewerkt aan professionele dienstverlening in de volle breedte van de zorg om de cliënt.

Ook bij de zakelijke dienstverlening gaat Vegro uit van haar focus op de cliënt, de eindgebruiker. Dit gekoppeld aan de wetenschap dat we in de keten verantwoordelijkheden hebben de zorg betaalbaar te houden. Vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid werkt Vegro aan diensten waarbij productverkoop een van de bouwstenen is en niet het hoofdbestanddeel. Vegro richt zich bij haar maatschappelijke dienstverlening op een totaal concept aan oplossingen waarbij maatwerk centraal staat. Door een adequaat beheer van hulpmiddelen in zorgorganisaties garanderen we besparingen tot soms 40% op de uitgaven voor hulpmiddelen en aanverwante artikelen. Beheer, huur, lease of koop worden in de juiste mix op de wensen van de instelling aangepast.

Vegro een partner voor de toekomst.
Vegro heeft een eigen geluid in de branche waarbij bureaucratie en regeldrift ter discussie worden gesteld. Door kritisch actief te zijn binnen de hulpmiddelenbranche zoeken we naar wegen om het eigen geluid te blijven uitzenden. Zoals ons standpunt rond de Wmo hulpmiddelen of het besef dat het bezit van hulpmiddelen eigenlijk een achterhaald principe is maar dat functioneel gebruik geregeld moet zijn. Of dat partnerschap in de samenwerking voorop staat, dat uitgaven in de zorg(hulpmiddelen) veel efficiënter kunnen en dat protocollen en regels meestal niets met de cliënt van doen heeft. Dit alles maakt dat Vegro weet waarover ze spreekt. We organiseren symposia, Rond-de-tafelgesprekken, innovatie bijeenkomsten en workshopdagen waarbij we continu de vraag blijven stellen, “wat wil onze gezamenlijke cliënt?”.

Vegro daagt u uit actief te worden om met ons invloed uit te oefenen op de verbetering van de dienstverlening aan instellingen, gemeenten en cliënten. We zoeken gemeenten met durf voor het ontwikkelen van alternatieven voor de problematische Wmo- hulpmiddelendienstverlening. We zoeken instellingen met wens tot financiële besparingen door een beter hulpmiddelenbeheer. We werken met zorginstellingen aan innovaties……… Kortom, Vegro is op de toekomst voorbereid.
Bij alle momenten van groei en ontwikkeling van Vegro heeft de gedachte van de Vegro oprichtsters altijd centraal gestaan: “de cliënt voorop!”.

Ik wil u uitnodigen actief mee te praten op deze site over de ideeën voor een betere zorg en dienstverlening. Laat uw kritische mening horen middels reacties op columns en via het Vegro LinkedIn netwerk en werk mee aan een betere zorg in Nederland waarin de cliënt echt centraal staat.

 

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel