BeweegTEAMS van de Edwin van der Sar Foundation

maandag 13 april 2015

Om ouderen in zorginstellingen tot bewegen te krijgen heeft de Edwin van der Sar Foundation, samenwerkingspartner van Vegro, BeweegTEAMS ontwikkeld waarbij speciaal ontwikkelde teams aan de slag gaan met een beweeg- en spelpakket binnen zorginstellingen.

Vegro vindt bewegen en beweegprojecten voor ouderen zeer belangrijk. Vooral het positieve effect op het herstel van hersenfuncties, opbouw van zelfvertrouwen en sociaal contact zijn hierbij van belang. Helaas blijkt uit de praktijk dat het in woonzorgcentra en verpleeghuizen vaak lastig is structureel beweegmomenten te creëren. Zeker in tijden van bezuinigingen is dit een hele uitdaging.

Het BeweegTEAM van de Edwin van der Sar Foundation verzorgt beweegsessies voor zorgorganisaties en brengt hiermee de cliënten graag in beweging. De inspectie van gezondheidszorg controleert vanaf 1 januari 2015 of zorginstellingen voldoen aan de vereiste beweegstimulering van bewoners.

Het BeweegTEAM brengt door middel van drie beweegsessies de zorgorganisatie graag op weg. De sessies worden begeleid door gespecialiseerde bewegingsagogen en zij maken gebruik van diverse spelmaterialen. Aan de hand van de sessies en het spellenpakket wordt een implementatieplan opgezet met de organisatie. Op deze manier kan de zorgorganisatie gebruik maken van de tips en kijken hoe dit binnen de reglementen van de instelling in te zetten is. Zo kunnen de locaties na deze sessies een en ander zelfstandig voortzetten en blijven de bewoners in beweging.

Bekijk hier hoe Rob en Willem, die allebei hersenletsel hebben, zien hoe zwemles hun herstel én leven positief heeft beïnvloed.

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel