“Betere zorg door e-health”

donderdag 03 juli 2014

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) willen de zorg door het inzetten van e-health verbeteren. Dit staat in een brief die Schippers en Van Rijn donderdag naar de Tweede kamer sturen.

De bewindslieden zien veel nieuwe technologieën waar mensen baat bij kunnen hebben, maar merken dat een brede toepassing vaak nog achterblijft. Daarom wordt er met zorgpartijen gekeken hoe bewezen toepassingen van e-health daadwerkelijk van de grond kunnen komen. Als er in de zorg vaker gebruik wordt gemaakt van technologie, dan kan de kwaliteit van de zorg omhoog en kunnen de kosten omlaag.

Schippers en Van Rijn streven ernaar om binnen 5 jaar 80% van de chronisch zieken direct toegang te geven tot bepaalde medische gegevens zoals testuitslagen en medicatie. In dezelfde periode zou driekwart van de ouderen en van mensen met diabetes of COPD zelfstandig metingen moeten kunnen verrichten en daarover contact kunnen hebben met een hulpverlener op afstand. Daarnaast zou iedereen die gebruik maakt van de thuiszorg en over een beeldscherm beschikt dag en nacht contact met een hulpverlener moeten kunnen hebben.

Volgens de bewindslieden blijft er door de nieuwe technologieën meer tijd over voor de zorgverleners om mensen persoonlijke aandacht te geven.
Om de mogelijkheden van e-health te kunnen benutten en bovenstaande ambities waar te maken, nemen Schippers en Van Rijn maatregelen om de juiste randvoorwaarden te scheppen. Zo worden er in de komende periode afspraken gemaakt hoe de informatie-uitwisseling tussen verschillende systemen kan worden bevorderd.

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel